Friday, March 25, 2011

माझ्या काही चारोळ्या ..............

माझ्या काही चारोळ्या ..............

तुझ्या डोळ्यामध्ये ,
मला माझे प्रेम दिसत .....
खरं खरं सांग........
तुलाही हें सेम दिसत ?

                             
        मैत्री च्या या नात्याला
                                      शब्दांमध्ये गुम्फुयात  
                                      भावनांची नाजूक फुले
                                      सुगंधाने फुलवुयात.............

सागराच्या ओढी साठी
नदी वळणे घेत आहे .......
जन्मो जन्मीचे आपण प्रेमी
दिवसांची काय मोजदात आहे ?

                                     जीवनाकडे सुख .....
                                     मी कधी मागत नाही ........
                                     न मागता मिळते दुख ....
                                     टाळले तरी टळत नाही .........

जन्माला येऊन त्याने
सगळ्यांनाच ताप दिला ......
सरणावर जळताना मात्र ........
पावसाने त्याला दगा दिला ..........

                                    दोन घडीच्या सुखासाठी ........
                                    माणूस ,काय काय करतो ......
                                    जन्मभर पुरणाऱ्या दुक्खला तो ......
                                    प्रेमाने कुरवाळतो ..............

शब्द आज माझे ........
माझ्या वर रुसलेत .....
हसणारे हें डोळे आज
अश्रू होऊन बरस लेत .........

                                 तुझ्या आठवणींची ......
                                 फुले मी वेचत होते ........
                                 आभासाच्या खेळात ......
                                 विरहाचे काटे टोचत होते ...........

तुला निरोप देताना
डोळे माझे भरले होते ........
मान गेले तुझ्या सवे ..........
शरीर मात्र उरले होते ..

                                मनात खूप असूनही .....
                                ओठावर काही येत नाही .....
                                मित्र आहेत बरेच काही ........
                                पण ओळख मी देत नाही .........

मी त्याची व्हावी ........
होता त्याचा अट्टाहास .....
स्वतःलाच हरवून मी .........
कोणासाठी घेतला ध्यास ...........

                             कृष्णा सवे जोडून .............
                             नाव झाले राधेचे .............
                             ओठावरती नाम जपत ...........
                             अडले सूर मीरेचे ...........

प्रेमाच्या या झंजावातात .........
मान माझे बावरले .........
ओढणी ला भान होते .........
शरीर तिने सावरले ..............

                         मुखवटे सावरताना ......
                         जन्माचा झाला खेळखंडोबा .........
                         उधारीच्या श्वासावर ...........
                         संपत आला खेळ सारा ...........

मीना
२५ /०३ /२०११